Váš výkop, naše starost!

Ve spolupráci s obchodními partnery zajišťujeme odvoz a dovoz materiálu nejrůznějšího druhu. Ať už jde o odvoz stavebního odpadu, sutin, přebytečné zeminy. Dovoz stavebních hmot, písku, štěrku, recyklátu.

Díky variabilitě stavební techniky, kterou máme k dispozici (traktor bagr, UNC), provádíme tyto práce i v těžko dostupných místech. Nebo s ohledem na prostředí. Například pokud na novostavbě již je upravená zahrada, pak volíme techniku tak, abychom upravený terén již nepoškodili.